July 15, 2020

เหตุผลที่ต้อง สวมแหวนแต่งงาน ที่นิ้วนางข้างซ้าย

วัฒนธรรมตะวันตก การสวมแหวน แต่งงาน หรือแหวนหมั้นจะสวม อยู่ในนิ้วนางข้างซ้าย แหวนนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อกัน วัฒนธรรมการ สวมแหวนแต่งงาน แม้จะเป็นของชาวตะวันตก แต่ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศเราเองอย่างที่เห็นๆ กันอยู่ ที่มาของการเลือกให้นิ้วนางข้างซ้าย เป็นนิ้วสำหรับ สวมแหวนแต่งงาน เกิดขึ้นเพราะคนสมัยโบราณเชื่อว่านิ้วนางข้างซ้ายนั้นเป็นที่ตั้งของเส้น เลือดแห่งความรัก ทั้งนี้ ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะทำให้มนุษย์ทราบระบบการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต คนโบราณเชื่อว่าเส้นเลือดบนนิ้วนางเชื่อมต่อไปยังหัวใจ อันเป็นสัญลักษณ์ของความรัก โดยความความเชื่อดังกล่างมีการอ้างว่าเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในอาณาจักรก รีกโบราณ เมื่อประมาณ 3 …

วิธีดูแลและเก็บรักษาแหวนแต่งงาน ที่คู่รักควรรู้

แหวนแต่งงาน ถือเป็นของประดับที่มีค่าอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตคู่ เพราะเป็นสิ่งของแทนใจที่คนรักเท่านั้นจะสามารถมอบให้กับได้ ดังนั้น หลังจากที่สวมแหวนแต่งงานแล้วก็ควรจะเก็บรักษาเอาไว้ให้ดี เพื่อให้มันอยู่เคียงข้างความรักของคุณไปได้นาน ๆ และยังคงดูสวยงามเหมือนในวันแรกที่ได้เห็นมัน อีกทั้งอย่าลืมว่า พวกคุณต้องแลกสิ่งนี้มาด้วยจำนวนเงินไม่น้อยด้วย ในวันนี้เราก็เลยจะขออาสารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาแหวนแต่งงานมา ฝากกัน  1. ซื้อประกันป้องกันเหตุ การ ซื้อประกันเป็นการลงทุนที่สำคัญอย่างหนึ่ง และอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เมื่อคุณมีสิ่งของมีค่าราคาแพง อย่างเช่น แหวนแต่งงาน เพราะเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแหวนแต่งงานคุณ บ้าง ดังนั้น การซื้อประกันเอาไว้ก็ยังอุ่นใจว่าอย่างน้อยก็ได้รับการคุ้มครอง อีกทั้งยังไม่สูญเสียแหวนแต่งงานไปเปล่า …