July 15, 2020

เคี้ยวหมากฝรั่ง อาจช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น

     นี่อาจจะเป็นผลการศึกษาที่ทำให้แม่บ้าน ภารโรงตามโรงเรียน หรือสถาบันศึกษาต่างๆ ต้อง “เหนื่อย” ยิ่งขึ้น เมื่อมีทีมศึกษาในสหรัฐอเมริกาบอกว่า การเคี้ยวหมากฝรั่งอาจช่วยให้นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะทำให้รู้สึกคลายเครียด!!! ถึงแม้คนในประเทศตะวันตกจะไม่ซีเรียส และไม่ได้มองว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งจับๆ เป็นกิริยาที่ไม่น่ามองและดูเสียมารยาท แต่ก็มีโรงเรียนจำนวนมากในอเมริกาที่ “ห้าม” เด็กนักเรียนเคี้ยวหมากฝรั่ง เพราะเบื่อกับนิสัยมักง่าย ที่เด็กๆ ชอบเอากากหมากฝรั่งไปแปะไว้ตามใต้โต๊ะ ใต้เก้าอี้ในห้องเรียน แต่หลังจากผลการชิ้นนี้ ซึ่งนำทีมโดย นายเครก …