July 15, 2020

พิธีหมั้น หลักประกันของ รักแท้

  ตามประเพณีไทยแท้แต่โบราณนิยมให้คู่ รักเข้า พิธีหมั้นหมาย กันสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยแต่งงาน เพื่อให้ทั้งสองได้เรียนรู้ ศึกษานิสัยใจคอ และปรับตัวเข้าหากันก่อนการแต่งงาน สำหรับในปัจจุบันมักนิยมรวบวันหมั้นกับวันแต่งไว้ในวันเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และยังไม่ต้องรบกวนให้แขกเดินทางหลายครั้งอีกด้วย ในงานหมั้นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ “ขันหมากหมั้น” เปรียบได้กับหนังสือสัญญาระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชาย ส่วนเหตุที่ต้องใช้ “หมาก” เป็นตัวแทนของหนังสือสัญญาก็เพราะในสมัยก่อนหมากพลูเปรียบเหมือนสิ่งแสดงถึง ความเคารพและเป็นของต้อนรับแขก เพื่อสื่อถึงความยินดีและแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีที่มีต่อกัน ขันหมากแบ่งเป็น 2 ประเภทคือขันหมากเอกและขันหมากโท “ขันหมากเอก” คือขันสำหรับใส่หมากพลู …

พิธีแต่งงานแบบไทย และ วัฒนธรรมสละโสด

  เมื่อความรักของคุณทั้งคู่สุกงอมจนมั่นใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน มาถึงขั้นนี้คงไม่ใช่เรื่องของคุณสองคนอีกต่อไป ด้วยที่ว่าการแต่งงานถือเป็นเรื่องใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นประเพณี เพื่อประกาศและให้เกียรติผู้ใหญ่ในครอบครัวของทั้งคู่ ฉะนั้นวิธีและการปฏิบัติจึงควรให้ถูกต้องตามหลักและขั้นตอน * การทาบทาม เบื้องต้นผู้ใหญ่ฝ่ายชายหรือเถ้าแก่ที่จัดหาไว้ จะเดินทางไปพบผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง เพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวทั้งคู่เป็นการส่วนตัวก่อน เพื่อดูท่าทีว่าผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะยอมยกลูกสาวให้หรือไม่ * การสู่ขอ ขั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายไม่ ต้องไปเอง แต่ให้ผู้ใหญ่ที่ฝ่ายชายเคารพนับถือเดินทางไปหาผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงที่บ้านอีก ครั้ง เพื่อยืนยันข้อตกลง รวมถึงกำหนดสินสอดทองหมั้นที่จะนำมามอบให้ฝ่ายหญิงในวันหมั้น ตลอดจนแจ้งเรื่องของการสร้างเรือนหอ การกำหนดขันหมาก และกำหนดวันแต่งงานให้พร้อม * การปลูกเรือนหอ …