July 15, 2020

การตั้งครรภ์ เดือนที่ 2

การตั้งครรภ์ เดือนที่ 2 การเจริญและการพัฒนาของทารก ระยะนี้เป็นระยะสำคัญที่สุดเนื่องจากจะมีการเจริญเติบโตเร็วมาก ดังนั้นไม่ว่าการติดเชื้อไวรัส ยาที่รับประทาน หรือสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตหากเด็กได้รับช่วงนี้จะเกิดความพิการได้ เมื่อสิ้นสุดเดือนที่สองอวัยวะต่างๆจะพัฒนา เช่น สมอง ตับ หัวใจ กระเพาะ นิ้ว มือ หู และอวัยวะเพศ ในระยะนี้เด็กจะมีขนาด 1 นิ้วเราเรียกระยะนี้ว่า fetus การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้ตั้งครรภ์ ทุกครั้งที่ท่านไปตามนัด …