July 12, 2020

การตั้งครรภ์เดือนที่ 1

การตั้งครรภ์เดือนที่ 1 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของทารก ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว 5-7 วันจะฝังตัวที่ผนังมดลูก[uterus]ไข่เจริญอย่างรวดเร็วเรียกตัวอ่อน embryo ซึ่งจะมีการสร้างรกplacenta และสายสะดือ umbilical cord เพื่อเป็นทางนำอาหารจากแม่สู่ลูกและขับของเสียจากลูกสู่แม่ เด็กจะอยู่ในถุงน้ำเรียก amniotic sac ซึ่งป้องกันแรงเด็กจากการกระแทก สัปดาห์ที่2-3 จะมีการสร้างประสาทไขสันหลังและกระดูกสันหลังรวมทั้งเส้นประสาท เมือเวลาผ่านไป 6 สัปดาห์เด็กจะมีหัวและลำตัว สัปดาห์ที่ 5 เซลล์จะแบ่งเป็น3ชั้นได้แก่ 1.ชั้นนอก …