March 31, 2020

อย่าออกกำลังอย่างเดียว ต้องคุมอาหารด้วย

นัก โภชนาการแนะออกกำลังกาย แต่ไม่คุมอาหารลดน้ำหนักได้แค่ 1% แต่หากคุมช่วยลดได้ถึง 90% เตือนอย่าอดอาหารคู่ออกกำลังกายหักโหม ทำร่างกายขาดพลังงานเสี่ยงช็อก ย้ำคนออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อยิ่งต้องรับสารอาหารให้ครบถ้วน

นาย สง่า ดามาพงศ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าว ถึงการออกกำลังกายแบบ T25 ซึ่งเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง 25 นาที ว่า การออกกำลังกายแบ่งเป็นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โดย คนที่อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ สามารถออกเพียงสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ก็เพียงพอ ส่วนอีกแบบคือ การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก สัปดาห์ละ 5 – 6 วัน วันละ 45 นาที อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สุขภาพดีขึ้น ควรควบคุมอาหารด้วยคือ กินให้ครบ 5 หมู่ ลดอาหารจำพวกหวาน มัน เค็ม เป็นต้น

อย่าออกกำลังอย่างเดียว ต้องคุมอาหารด้วย-1

 

นาย สง่า กล่าวว่า หากออกกำลังกายโดยไม่ควบคุมอาหาร พบว่า จะสามารถคุมน้ำหนักได้เพียงร้อยละ 1 แต่หากคุมอาหารไปด้วย จะสามารถลดน้ำหนักได้ ร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายไม่ว่าจะเพื่ออะไร จำเป็นต้องดูแลให้ได้รับอาหารที่เพียงพอ เพราะร่างกายจะต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

 

อย่าออกกำลังอย่างเดียว ต้องคุมอาหารด้วย-2

 

หากใช้วิธีอดอาหารบวกกับออกกำลังกายหักโหม จะทำให้ร่างกายขาดพลังงาน และอาจช็อกได้ ส่วนคนที่ออกกำลังกายมากๆ เพื่อหวังสร้างกล้ามเนื้อ ก็จำเป็นต้องได้รับสารอาหารให้ครบ ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ไขมัน หากกินแต่โปรตีนเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะจากโปรตีนสกัดอาจทำให้ร่างกายได้รับโปรตีนมากเกินไปจนเสียสมดุล ซึ่งจะทำให้ร่างกายดึงแคลเซียมที่สะสมในมวลกระดูกออกไปใช้

ดังนั้น การออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนัก หรือเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ ก็จำเป็นต้องให้ร่างกายได้รับอาหารที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์